Viêm tụy cấp

Viêm tụy cấp là tình trạng tuyến tụy bị viêm (sưng) trong một thời gian ngắn. Tuyến tụy là một cơ quan nhỏ, nằm sau dạ dày, giúp tiêu hóa. Hầu hết những người bị viêm tụy cấp bắt đầu cảm thấy tốt hơn trong vòng khoảng một tuần và không có vấn đề gì …

Xem chi tiết